انواع بیمه مسئولیت

انواع بیمه مسئولیت

1) بیمه مسئولیت عمومی

در صورتی که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد، خسارت و زیان جانی و مالی به اشخاص ثالث وارد شود، مطابق قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شود و آن را مسئولیت عمومی می‌نامند. بیمه‌‌های مسئولیت عمومی به منظور پوشش این موارد صادر می‌شوند.

هر یک از شرکت‌های بیمه بنا به استقبال مشتریان خود ممکن است شاخه‌های متفاوتی از بیمه مسئولیت عمومی را پوشش دهند. در اینجا به برخی از انواع بیمه مسئولیت عمومی که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند به اختصار اشاره می‌کنیم:

 بیمه عملیات ساختمانی

در این ‌بیمه‌نامه مسئولیت کارفرمایان در ارتباط با زیان‌های مالی و صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث در اجرای عملیات ساختمانی که ناشی از هر یک از عملیات تخریب، گودبرداری، پی‌ کنی، نصب اسکلت فلزی و سایر کارهای عمرانی است، تحت پوشش‌ می‌باشد. با این بیمه، مسئولیت کارفرما و کلیه عوامل اجرایی به طور مشترک در مقابل اشخاص ثالث، تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بیمه تمام خطر پیمانکاران

بیمه تمام خطر پیمانکاران  (C.A.R)

بیمه تمام خطر پیمانکاران بیمه‌‌ای است برای پروژه‌های در حال احداث عمرانی و ساختمانی و  خسارت‌‌های فیزیکی، غیر قابل ‌پیش‌بینی و ناشی از حوادث در حین اجرای پروژه‌‌های عمرانی و زیر بنایی و عملیات ساختمانی انواع سازه از قبیل ساختمان‌‌های مسکونی، اداری، برج‌‌ها، کارخانجات، سیلوها، راه‌ها، راه‌ آهن، فرودگاه، سدها، پروژه‌‌های آبیاری و زهکشی، تونل‌ها، پل‌‌ها، لوله‌ کشی فاضلاب، مخازن آب، موج‌ شکن‌‌ها و مانند آن را تحت پوشش قرار می‌دهد. به عبارت دیگر این بیمه کلیه خسارات و زیان‌های ‌‌وارد شده به اموال ‌‌بیمه‌شده را به هر علت به جز مواردی که مشخصاً در ‌بیمه‌نامه مستثنی شده، جبران‌ می‌نماید.

بیمه مسئولیت آتش سوزی

بیمه‌های آتش سوزی خسارت‌های ‌‌وارد شده‌ به اشخاص ثالث که در اثر گسترش‌ دامنه‌ آتش‌ سوزی‌ و انفجار در مجاورت‌ محل‌ وقوع‌ حادثه است‌، و سبب‌ ورود خسارات‌ مالی‌ و جانی‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ می‌گردد را تحت پوشش قرار‌ نمی‌دهد؛‌ اما ‌بیمه‌‌ مسئولیت مدنی ناشی از آتش‌ سوزی، کلیه‌ زیان‌های‌ ناشی‌ از خطراتی همچون‌ آتش‌ سوزی‌، انفجار، ترکیدگی‌ لوله‌های‌ آب‌ و ضایعات‌ آب‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ خواهد نمود.

بیمه مسئولیت جامع شهرداری

این ‌بیمه‌نامه برای جبران تمام خسارت‌های مالی و صدمات جانی ناشی از خطرات احتمالی عملیات عمرانی، ‌زیر بنایی و … که تحت نظارت شهرداری انجام‌ می‌شود، صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی

این ‌بیمه‌نامه برای جبران تمام خسارت‌های مالی و صدمات جانی ناشی از خطرات احتمالی نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال اشخاص ثالث صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت مجموعه‌های ورزشی

در صورتی که افراد در زمان حضور و استفاده از اماکن ورزشی‌ همچون‌ استخرها، سالن‌‌های‌ ورزشی‌ و بدنسازی‌ و انجام تمرینات و مسابقات، دچار حادثه منجر به نقص‌ عضو، صدمات جسمانی و یا فوت‌ شوند و مدیریت مجموعه، طبق قوانین، مسئول جبران خسارت وارد شده شناخته شود، خسارت جبران‌ می‌گردد. در این حالت مناسب‌‌ترین‌ راه‌ برای‌ جبران‌ غرامت‌ حوادث‌ ‌پیش‌بینی نشده‌، تهیه ‌بیمه‌نامه مسئولیت‌ مدنی‌ مجموعه‌‌های‌ ورزشی‌‌ است‌.

بیمه مسئولیت مجموعه‌های ورزشی

بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان

بر اساس شرایط این ‌بیمه‌نامه مسئولیت، شكارچیان و محیط بانان در صورتی که مجوز قانونی برای فعالیت داشته باشند، در برابر حوادثی که هنگام شكار یا انجام وظایف محیط بانی برای اشخاص ثالث به وجود آید، تحت پوشش بیمه‌‌ای قرار‌ می‌گیرند.

بیمه مسئولیت رایانه

این ‌بیمه‌نامه کلیه خسارت‌های فیزیکی وارد به رایانه اعم از آتش‌ سوزی، انفجار، سیل، طوفان، زلزله، نشست و رانش زمین، سقوط از بلندی، برخورد جسم خارجی، نفوذ مایعات به داخل اجزا، حمل و جابجایی در محل موردبیمه، نوسانات جریان الکتریسته و سرقت با شکست حرز را حداکثر تا مقدار ارزش رایانه، تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه مسئولیت حیوانات خانگی

این ‌بیمه‌نامه کلیه هزینه‌ها و خسارت‌های نگهداری از حیوانات خانگی از جمله پرداخت هزینه‌های حوادث در اثر حمل و نقل، بیماری، سرقت، زایمان و سخت‌ زایی، هزینه‌های جراحی و بیمارستانی حیوانات خانگی را تحت پوشش قرار‌ می‌دهد. داشتن شناسنامه و میکروچیپ برای حیوانات خانگی از الزامات اولیه برای خرید این ‌بیمه‌نامه می‌باشد.

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

مسئولیت افرادی که در مراکز آموزشی درحال کار یا تحصیل هستند، بر عهده مدیران این مراکز‌ می‌باشد. از این رو در صورتی که برای یکی از افراد در زمان حضور در مرکز آموزشی اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مدیران مراکز‌ می‌باشد. بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی به منظور پوشش خسارت‌‌های جانی احتمالی برای افراد در مراکز آموزشی صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت مدیران اردوها

مسئولیت افرادی که در اردو هستند، بر عهده مدیر برگزارکننده اردو است. از این رو در صورتی که برای یکی از افراد در اردو اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مدیران اردو می‌باشد. بیمه‌ مسئولیت مدیران اردوها به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای افراد در اردوها صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت مدیران اردوها

بیمه مسئولیت مستأجر در مقابل موجر

مسئولیت نگهداری مورد اجاره در طول مدت قرارداد اجاره بر عهده مستأجر می‌باشد. بیمه مسئولیت مستأجر در مقابل موجر، برای پوشش خسارات مالی احتمالی است که در زمان اجاره برای مورد اجاره ممکن است رخ دهد.

2) بیمه مسئولیت حرفه ای

هر فرد به تبع شغل و حرفه خود ممكن است موجب بروز خسارت جانی و یا مالی برای افراد مرتبط با حرفه خود شود. بیمه‌های مسئولیت حرفه‌‌ای متعهد جبران خسارت‌های ناشی از شغل و حرفه افراد به دیگران است.

همانند سایر شاخه‌های بیمه، هر یک از شرکت‌های بیمه بنا به استقبال مشتریان خود ممکن است شاخه‌های متفاوتی از بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای را پوشش دهند در اینجا به برخی از انواع بیمه مسئولیت حرفه‌ای که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند به اختصار اشاره‌ می‌کنیم: حتما بخوانید:  راهنمای خرید بیمه از ازکی

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای پزشکان

بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان متعهد است خسارت بدنی وارد به بیماران که ناشی از مسئولیت پزشک به علت اشتباه، غفلت یا قصور پزشک در تشخیص، معالجه، مداوا، اعمال جراحی و به طور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی شده و یا فوت شوند، را جبران نماید. ‌بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌‌ای پزشکان بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین و مقررات نظام پزشکی کشور تهیه و تدوین گردیده است.

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای پزشکان

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای پیراپزشکان

با توجه به ضرورت تأمین حرفه‌‌ای پرستاران، ‌بهیاران، تکنسین‌‌های بیهوشی و اتاق عمل، تکنسین‌‌های رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن و M.R.I و نیز کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، نوارنگاری و  C.S.R، این بیمه به منظور جبران خسارات ناشی از مسئولیت پیراپزشکان صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای مهندسین

این ‌بیمه‌نامه برای پوشش خسارت جانی و مالی وارد به مالکین ساختمان‌ها، اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابرین و …) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی، ناشی از مسئولیت حرفه‌‌ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان که عضو سازمان‌ نظام مهندسی و دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضا شهرسازی از شهرداری می‌باشند، عرضه شده است.

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای دلالان رسمی

این بیمه به منظور جبران خسارت‌‌های مالی احتمالی ناشی از مسئولیت دلالان رسمی بیمه صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای نمایندگان بیمه

این بیمه به منظور جبران خسارت‌‌های مالی احتمالی ناشی از مسئولیت نمایندگان بیمه صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای پارکینگ

در صورت وقوع حادثه و بروز خسارت برای افراد ‌‌استفاده‌کننده از پارکینگ‌های عمومی و خصوصی خودرو، ممکن است مسئولیت خسارت بر عهده صاحبان پارکینگ باشد. این ‌بیمه‌نامه کلیه خسارت‌های رخ‌ داده در پارکینگ‌های عمومی و خصوصی را جبران‌ می‌‌نماید.

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای تورها

در صورت بروز حادثه برای هر یک از مسافران تور‌ها، خسارات آن بر عهده صاحبان آژانس مسافرتی برگزارکننده تور می‌باشد. بیمه مسئولیت آژانس‌های مسافرتی (ویژه تورهای سیاحتی-زیارتی) به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای مسافران تورهای سیاحتی و زیارتی صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مسئول فنی بیمارستان‌‌ها، کلینیک‌ها و درمانگاه‌‌ها

این ‌بیمه‌نامه غرامت فوت و نقص عضو بیماران را که ناشی از تقصیر یا سهل‌انگاری مسئول فنی (در چهارچوب وظایف محوله از جانب وزارت بهداشت و درمان در محدوده بیمارستان) می‌باشد، جبران می‌نماید. خسارت‌های ‌‌وارد شده به افراد به دلیل عدم کارایی، فقدان و یا نقص در امکانات پزشکی، تجهیزات فنی، تأسیساتی، تغذیه نادرست در مدت مداوا، جراحی و دوران بستری بیمار که منجر به خسارت‌های بدنی بیماران گردد، تحت پوشش ‌بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌‌ای بیمارستان‌‌ها خواهد بود.

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای مدیران و ناجیان استخر

در این ‌بیمه‌نامه خسارات جانی وارد به شناگران که ناشی از مسئولیت مدیر استخر یا ناجیان غریق باشد، جبران می‌گردد. مدیر استخر می‌تواند جبران خسارات جانی وارد به ناجیان غریق را نیز از ‌بیمه‌گر درخواست نماید.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای شرکت‌های نصب و نگهداری آسانسور، بالابر و پله ‌برقی

بیمه مسئولیت حرفه‌ای شرکت‌های نصب و نگهداری آسانسور، بالابر و پله ‌برقی

با وجود اینکه که‌ تعمیر و نگهداری‌ دوره‌‌ای آسانسورها از ط‌رف‌ مالکین‌ ساختمان‌های تجاری و مسکونی انجام‌‌ می‌شود اما بروز حوادث‌ ناشی‌ از سهل ‌‌انگاری‌ در نگهداری‌ آنها سبب ورود صدمات‌ جانی‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ از آسانسور می‌‌گردد. در این ‌بیمه‌نامه جبران خسارت‌های جانی، فوت‌ و نقص‌ عضو وارد به سرنشینان آسانسور تحت پوشش قرار می‌گیرد؛ منوط به اینکه مسئولیت ‌بیمه‌گذار در حادثه رخ داده محرز و مشخص گردد.

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای شهربازی و اماکن تفریحی

جبران خسارات ناشی از خطرات استفاده از دستگاه‌‌های شهربازی و اماکن تفریحی و مشکلات احتمالی که در حین استفاده از دستگاه‌‌ها برای ‌‌استفاده‌کنندگان رخ می‌دهد، بر عهده مدیر شهربازی است.

بیمه مسئولیت حرفه‌ای هتل داران و مدیران واحدهای اقامتی

‌‌بر اساس این شاخه بیمه‌ای، خسارت‌های جانی و مالی مسافران و میهمانان در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا واحد‌های اقامتی بیمه می‌گردد. در ضمن چنانچه واحد اقامتی دارای امکاناتی نظیر استخر، مجموعه ورزشی، پارکینگ و غیره باشد، خسارات مالی و جانی وارد به استفاده‌کنندگان جبران خواهد شد.

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای مدیران مهدکودک

مدیران مهدکودک‌‌ها در قبال مشکلات احتمالی کودکان در مهدکودک مسئولیت دارند. هنگام وقوع حادثه برای کودکان تحت مراقبت در مهدکودک، خسارت ناشی از مسئولیت مدیران مهدکودک و یا مربیان‌ می‌باشد؛ خسارت ‌‌وارد شده، از طریق این ‌بیمه‌نامه جبران خواهد شد.

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای مدیران مهدکودک

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای مدیر سینما

پوشش بروز خسارت‌های جانی و خطرات احتمالی برای افراد استفاده‌کننده از سالن‌های سینما، کنسرت و اجلاس به عهده مدیران این سالن‌ها‌ می‌باشد. بیمه‌ مسئولیت حرفه‌ای مدیران سالن‌‌های سینما، کنسرت و اجلاس به همین دلیل صادر‌ می‌شود.

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای مدیران رستوران‌ها

این ‌بیمه‌نامه خسارات جانی ناشی از خطرات احتمالی افراد ‌‌استفاده‌کننده از فضا و تجهیزات رستوران‌‌ها و استراحتگاه‌های ساحلی را پوشش‌ می‌دهد. برای پوشش خطرات احتمالی در این مکان‌‌ها، بیمه مسئولیت مدنی مدیران رستوران‌ها و استراحتگاه‌‌های ساحلی صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای نگهبانان مسلح بانک‌ها

‌بیمه‌نامه مسئولیت نگهبانان مسلح بانک‌ها، کلیه خسارات جانی و مالی ناشی از خطرات احتمالی نگهبانان مسلح بانک‌‌ها را تحت پوشش قرار‌ می‌دهد.

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای تعمیرگاه‌های مجاز خودرو

این ‌بیمه‌نامه با هدف پوشش کلیه خسارات احتمالی ناشی از خطرات موجود در تعمیرگاه‌های مجاز صادر می‌شود. مسئولیت تمام خسارت‌‌های ‌‌وارد شده بر خودروها در طول مدتی که در تعمیرگاه‌‌ها هستند، بر عهده صاحبان تعمیرگاه‌‌ها‌ می‌‌باشد.

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای وکلای دادگستری

این ‌بیمه‌نامه با هدف پوشش مسئولیت خسارت‌های مالی ناشی از مسئولیت وکلای دادگستری در مقابل اشخاص ثالث صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای سردفتران و دفتریاران

این ‌بیمه‌نامه با هدف پوشش خسارت‌‌های مالی احتمالی ناشی از مسئولیت سردفتران و دفتریاران برای افراد ثالث صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای مراقبین در منزل

این ‌بیمه‌نامه با هدف پوشش کلیه خسارت‌های جانی ناشی از مسئولیت مراقبین کودک و سالمند در منزل صادر می‌شود.

3) بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا

این ‌بیمه‌نامه جهت پوشش مسئولیت تولیدکنندگان، در قبال خسارت‌های جانی و یا مالی ‌‌وارد شده به مصرف کنندگان کالاهای تولیدی و همچنین اشخاص ثالث که ناشی از عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده و کیفیت نامطلوب کالای تولیدی توسط وی‌ می‌باشد.

انواع بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا شامل سه زیر رشته می‌باشد:

بیمه مسئولیت ناشی از تولید (کپسول اطفا حریق)

بیمه مسئولیت ناشی از تولید (کپسول اطفا حریق)

این بیمه نامه، با هدف جبران خسارات جانی و مالی وارد به مصرف‌ کنندگان کالا و اشخاص ثالث ناشی از خطرات استفاده از کالا می‌باشد که در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کپسول اطفا حریق تولید و عرضه شده، به ‌وقوع پیوسته باشد.

بیمه مسئولیت ناشی از تولید (گارانتی عایق‌های رطوبتی)

این ‌بیمه‌نامه با هدف پوشش خسارت‌‌های جانی و مالی ناشی از عدم عملکرد صحیح عایق‌های رطوبتی (گارانتی عایق‌های رطوبتی) صادر می‌شود.

بیمه مسئولیت ناشی از تولید (تولیدکنندگان)

این بیمه‌نامه، در بر گیرنده بیمه کیفیت محصول و پوشش خسارت ‌‌وارد شده ناشی از استفاده محصول (شامل لوازم خانگی، قطعات خودرو، دستگاه‌های فیزیوتراپی و …) که در اثر وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده و عدم ایمنی کالا رخ داده باشد، بنا به درخواست ‌بیمه‌گذار، صادر‌ می‌شود.

سایر انواع بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، خسارت‌های جانی و صدمات جسمانی ‌‌وارد شده به کارکنان و کارگران (تمامی کارکنان شاغل در محدوده کارگاه، اعم از کارگران ایرانی و غیر ایرانی) در محیط کار و در حین انجام کار، که کارفرما مسئول آن شناخته‌ می‌شود، را تحت پوشش قرار‌ می‌دهد. منظور از جبران خسارت جانی، شامل پرداخت هزینه‌‌های پزشکی و غرامت نقص عضو یا فوت کارکنان می‌باشد. ‌بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان خود به سه زیر شاخه تقسیم می‌شود:

 • ‌بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان بازرگانی، خدماتی، صنعتی، اداری
 • ‌بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی
 • ‌بیمه‌نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان عمرانی
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت قراردادی

این ‌بیمه‌نامه با هدف جبران خسارت‌های مالی و جانی ‌‌وارد شده به یک طرف قرارداد به علت تخلف طرف دیگر از تعهدات و شرایط مندرج در قرارداد‌ می‌باشد. رشته بیمه مسئولیت قراردادی، خسارات مالی ناشی از موارد فوق را جبران‌ می‌نماید.

بیمه اعتباری صداقت در امانت

این ‌بیمه‌نامه با هدف پوشش ‌بیمه‌گذاران در مقابل خسارت‌ها و زیان‌‌هاى ناشى از نادرستى و خیانت در امانت کارکنان در امور مالى و کسر موجوى انبارها، براى شرکت‌هاى بازرگانى صادر مى‌شود.

بیمه اعتباری فروش اقساطی

این ‌بیمه‌نامه با هدف پوشش خسارت ‌‌وارد شده به مؤسسات و شرکت‌‌هایی که به مشتریان خود وام یا اعتبار می‌دهند و یا کالا و خدمات خود را به صورت اقساطی به فروش‌ می‌رسانند، ارائه می‌شود. این موسسات با وجود دریافت وثیقه از مشتریان باز هم با ریسک وصول نشدن مطالبات خود، یا خسارت ناشی از تأخیر در وصول آن روبه‌رو هستند. ‌بیمه‌نامه اعتباری فروش اقساطی این ریسک‌‌ها را پوشش می‌دهد.

بیمه طرح‌های خاص

این بیمه‌نامه‌ها با هدف پوشش خسارت در مواردی صادر‌ می‌شود که برای ‌بیمه‌گر جدید بوده و با عنوان طرح‌‌های مخصوص از آنها یاد می‌شود. خسارات تحت پوشش این بیمه با توجه به نوع و پوشش بیمه‌‌ای قابل ارائه،‌ می‌تواند شامل خسارت‌های مالی و جانی ‌‌وارد شده به اشخاص ثالث و خسارت مالی ‌‌وارد شده به موردبیمه باشد. خسارت‌های تحت پوشش و میزان ‌‌حق‌بیمه و سایر شرایط در این بیمه‌نامه‌ها، طبق توافق طرفین تعیین‌ می‌شود.

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی

موضوع قرارداد

جبران خسارت‌های ناشی از مسئولیت مدنی ‌‌بیمه‌گذار، طبق موضوع مندرج در شرایط خصوصی ‌بیمه‌نامه در مقابل اشخاص ثالث است.

خسارت‌‌هایی که تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار‌ نمی‌گیرند

خسارت‌هایی که به دلیل عوامل زیر رخ دهد، حتی اگر ‌بیمه‌گذار مسئول آنها شناخته شود، شامل تعهدات ‌بیمه‌گر نخواهد بود:

 • خسارت ناشی از عمد و تقلب ‌بیمه‌گذار
 • خسارت ناشی از انفجار هسته‌‌ای و تشعشعات رادیواکتیو
 • خسارت ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
 • خسارت ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی

 تعهدات ‌بیمه‌گذار

 • ‌بیمه‌گذار در هنگام انعقاد قرارداد بیمه، موظف است اطلاعات خود را در مورد کیفیت خطر ‌‌بیمه‌شده به طور کامل در اختیار ‌بیمه‌گذار قرار دهد. درصورتی‌ که ‌بیمه‌گذار عمداً از بیان مطلبی که موضوع خطر را تغییر دهد، خودداری کند و یا اظهار خلاف واقع نماید؛ حتی اگر مطلب کتمان‌شده یا خلاف واقع اظهارشده هیچ‌ تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد، قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد، باطل و بلااثر خواهد بود.
 • پرداخت ‌‌حق‌بیمه باید پس از انعقاد ‌‌قرارداد بیمه و یا دست کم قبل از وقوع حادثه حتما صورت بگیرد در غیر این‌صورت ‌بیمه‌گر تعهدی در جیران خسارت ندارد. (پرداخت ‌‌حق‌بیمه باعث رسمیت یافتن قرارداد بیمه است نه صدور آن)
 • اگر در طول مدت بیمه تغییراتی در كیفیت و یا وضعیت موضوع بیمه به وجود آید كه باعث افزایش احتمال بروز حادثه شود، ‌‌بیمه‌گذار موظف است این موضوع را به اطلاع ‌‌بیمه‌گر برساند.
 • ‌‌بیمه‌گذار موظف است برای جلوگیری از وقوع حادثه و افزایش خسارت ‌‌وارد شده به موضوع بیمه، اقدامات و احتیاط‌‌های لازم را كه هركس عرفاً از مال خود ‌می‌كند به عمل آورد. در صورتی که ثابت شود كه ‌‌بیمه‌گذار عمداً از انجام این اقدامات خودداری کرده، ‌‌بیمه‌گر ‌می‌تواند به نسبت تاثیر اهمال ‌‌بیمه‌گذار، خسارت پرداختی را کاهش دهد.
تعهدات ‌بیمه‌گذار

سایر تعهدات ‌بیمه‌گذار

 • مطابق قانون، ‌بیمه‌گذار موظف است در کوتاه‌‌ترین زمان ممکن، وقوع حادثه را اعلام نماید. همچنین ‌‌بیمه‌گذار موظف است مدارک مورد نیاز و سایر اطلاعات مربوط به حادثه و تعیین میزان خسارت را در اختیار ‌‌بیمه‌گر قراردهد.
 • ‌بیمه‌گذار باید جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی، همکاری لازم را با ‌بیمه‌گر به عمل آورد.
 • ‌بیمه‌گذار موظف است در صورت تغییر نشانی و محل اقامت قانونی خود فوراً مراتب را بصورت کتبی به اطلاع ‌بیمه‌گر برساند. در صورت تغییر نشانی و عدم اعلام آن به ‌بیمه‌گر، نشانی و محل اقامت قبلی ‌بیمه‌گذار معتبر شناخته‌ می‌شود.

تعهدات ‌بیمه‌گر

 • مهمترین تعهد ‌بیمه‌گر که اصولا بیمه برای آن تهیه‌ می‌شود، پرداخت خسارت به طور کامل و در سریع‌‌ترین زمان ممکن به ‌بیمه‌گذار زیان‌دیده است.
 • ‌بیمه‌گر موظف است تمام تعهدات و تکالیف ‌بیمه‌گذار را در زمینه وظایف او هنگام بروز حوادث، تشدید خطر و کلا در تمام مدت اعتبار ‌بیمه‌نامه و … در هنگام انعقاد ‌‌قرارداد بیمه، اعلام نماید تا هیچ گونه حق و حقوقی از وی ضایع نشود.
 • مواردی که موجب از بین رفتن حق و حقوق ‌بیمه‌گذار‌ می‌شود را به طور واضح و دقیق در قرارداد بیمه قید کند.
 • در هنگام انعقاد ‌‌قرارداد بیمه، ‌بیمه‌گذار ممکن است اطلاعاتی به ‌بیمه‌گر بدهد که در حکم اسرار زندگی و کار او تلقی شود. ‌بیمه‌گر موظف است این اسرار را نزد خود حفظ کند و در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد.
 • سایر تعهداتی که به موجب قانون به عهده طرفین معامله است و در شرایط خصوصی ‌بیمه‌نامه درج شده است.

محل شماره شاسی خودرو ها

شاسی خودرو کجاست؟

مناسب برای تمامی افراد به ویژه بیمه گر های عزیز. از ما حمایت کنید. صفحه را به اشتراک بگذارید و دونیت کنید.

برای تکمیل شدن لیست، لطفا تجربه خود را برای ما ارسال کنید تا اصلاح کنیم.

راهنمای محل شماره های موتور و شاسی انواع سواری

پرکاربردها

ردیفنوع وسیستممحل حک شماره موتورمحل حک شماره شاسیمحل نصب پلاکت مشخصاتتوضیحات
۱۱پژو ۶۰۵پائین سیلندر سمت راستلبه سینی پشت داشبوردستون درب جلو سمت راست
۱۲پژو ۲۰۶جلو سیلندرزیر صندلی عقب سمت راستسینی گلگیر جلو سمت راست
۱۳پژو ۴۰۵ – پژو پارس – پژو GLI ۴۰۵ جلو سیلندربالای رکاب درب عقب سمت راستسینی پشت داشبورد سمت چپ
۱۴پژو RD ۱۶۰۰جلو سیلندر سمت راستزیر صندلی عقب سمت راستسینی پشت داشبورد (وسط)
۱۵پیکانبالای تنه سیلندر سمت راست(جلوی موتور)زیر صندلی عقب سمت راستسینی پشت گلگیر جلو سمت راست
۱۶پرایدپشت سیلندر سمت چپ زیر پمپ بنزینسینی پشت داشبورد سمت راستسینی پشت داشبورد سمت راست
۲۱رنو مگانقسمت جلو سیلندرحک شده در صندوق عقبستون درب جلو سمت راست
۲۲سمندجلو سیلندربالای رکاب درب عقب سمت راستسینی پشت داشبورد سمت راست
۴۲نیسان ماکسیماروی تنه سیلندر سمت چپ قسمت عقب محل اتصال به گیربکسسینی پشت داشبورد (وسط)سینی پشت داشبورد سمت چپ

بیشتر خودرو ها

ردیفنوع وسیستممحل حک شماره موتورمحل حک شماره شاسیمحل نصب پلاکت مشخصاتتوضیحات
۱اپل وکترا اپل آسترا سدانجلوسیلندرسمت چپ زیر شمع ۱ بصورت اریبداخل اتاق مجاور صندلی سمت راست جنب پایه رکابسینی جلوپشت داشبورد سمت راست
۲اپل امگا اپل کالبرا اپل آسترا GLSجلوسیلندرسمت راست زیر شمع ۴ بصورت اریبداخل اتاق مجاور صندلی سمت راست جنب پایه رکابسینی پشت داشبورد سمت راست
۳BMW ۷۳۰  مدل ۲۰۰۴
BMW 320  مدل ۲۰۰۵
سمت چپ سیلندر پشت دینامروی سینی پشت گلگیرجلو سمت راستروی سینی پشت گلگیر جلو سمت راست
۴BMW  x3  مدل ۲۰۰۵  – ۶ سیلندرسمت چپ سیلندر پشت دینامسینی پشت داشبورد سمت راستپشت گلگیر جلو سمت راست(محفظه موتور)
۵BMW z3  مدل ۱۹۹۷ – ۶ سیلندرسمت چپ سیلندرسینی پشت داشبورد (وسط)سینی پشت گلگیرجلو
۶BMW ۷۲۸  –  ۶ سیلندرسمت چپ سیلندرسینی پشت گلگیرجلو سمت راستسینی پشت گلگیرجلو سمت راست
۷بی ام و I۳۱۸ مدل ۲۰۰۵  ۴ سیلندرجلو موتور سمت راستزیر شیشه جلو سمت چپسینی پشت گلگیرجلو سمت چپ
۸BMW z4  مدل ۲۰۰۳ – ۶ سیلندرسمت چپ سیلندر(قسمت پائین)سینی پشت گلگیرجلو سمت راستزیر شیشه جلو سمت چپ
۹بنز C180بین موتور و گیربکس بصورت اریبزیر صندلی جلو سمت راستستون درب جلو سمت راست
۱۰پژو ۳۰۷ دودربتنه سیلندر سمت راستسینی پشت گلگیر جلو سمت راستسینی پشت گلگیر جلو سمت راست
۱۱پژو ۶۰۵پائین سیلندر سمت راستلبه سینی پشت داشبوردستون درب جلو سمت راست
۱۲پژو ۲۰۶جلو سیلندرزیر صندلی عقب سمت راستسینی گلگیر جلو سمت راست
۱۳پژو ۴۰۵ – پژو پارس – پژو GLI ۴۰۵ جلو سیلندربالای رکاب درب عقب سمت راستسینی پشت داشبورد سمت چپ
۱۴پژو RD ۱۶۰۰جلو سیلندر سمت راستزیر صندلی عقب سمت راستسینی پشت داشبورد (وسط)
۱۵پیکانبالای تنه سیلندر سمت راست(جلوی موتور)زیر صندلی عقب سمت راستسینی پشت گلگیر جلو سمت راست
۱۶پرایدپشت سیلندر سمت چپ زیر پمپ بنزینسینی پشت داشبورد سمت راستسینی پشت داشبورد سمت راست
۱۷پاژن  GLV 3000سمت راست سیلندرمحل اتصال به گیربکسپشت چرخ جلوسمت راستسینی پشت داشبورددرسایرتیپ ها     موتور: سمت راست سیلندر: محل اتصال گلوئی اگزوز
۱۸پروتون ویرا  پروتون سدانتنه سیلندرسمت راست زیرپمپ هیدرولیک فرمانسینی پشت داشبورد سمت راستسینی پشت داشبورد (وسط)
۱۹تویوتا کمریجلوسیلندر سمت چپ(قسمت بالا)سینی پشت داشبوردستون درب راننده
۲۰تویوتالندکروز استیشنتنه سیلندرسمت چپ قسمت عقب موتورپشت چرخ جلوسمت راست حک شدهسینی پشت داشبورد
۲۱تویوتاپرادو استیشن مدل۲۰۰۴ -۶سیلندرتنه سیلندر سمت چپ قسمت پائینپشت چرخ جلو سمت رانندهستون درب راننده
۲۲تویوتا کرولا GLI  مدل ۲۰۰۵تنه سیلندر سمت چپ قسمت عقبسینی پشت داشبورد
(وسط)
زیر شیشه جلو سمت چپ
۲۳تویوتا لکزسRX300  مدل ۲۰۰۱- ۶سیلندرجلوسیلندر(قسمت وسط ۷ رقم است)زیر شیشه جلو سمت چپسینی گلگیر جلو سمت چپ
۲۴تویوتا کریسیداGLI  مدل ۱۹۹۷تنه سیلندر سمت چپسینی پشت داشبوردسینی پشت داشبوردشماره شاسی درمدلهای بالاستون درب جلوسمت چپ
۲۵تویوتا اکوقسمت جلوسیلندربین شمع۲و۱ ازبالا قابل رویتسینی پشت داشبورد وسط(زیرقاب است)بصورت برچسب روی ستون درب راننده
۲۶تویوتالندکروزکیانGX100-GXR100-آمبولانس۷۵EI۳تنه سیلندر سمت چپپشت چرخ جلو سمت راستسینی پشت داشبورد سمت چپ(بالای بوسترترمز)
۲۷دوو ETIجلو سیلندرسمت چپ زیرشمع ۱داخل اتاق مجاورصندلی جلوسمت راست جنب پایه رکابسینی جلو سمت راست جنب رادیاتور
۲۸دوو ماتیزروی سطح افقی پشت کمپرسور کولرناودانی سینی پشت داشبوردروی سینی بالای رادیاتورقسمت راست
۲۹رنو ۵حک شده روی پایه دلکوسینی پشت گلگیرجلو سمت راستسینی پشت گلگیرجلو سمت راست
۳۰رنو ۲۱جلوسیلندر سمت چپسینی پشت داشبورد حک شدهسینی پشت داشبورد
۲۱رنو مگانقسمت جلو سیلندرحک شده در صندوق عقبستون درب جلو سمت راست
۲۲سمندجلو سیلندربالای رکاب درب عقب سمت راستسینی پشت داشبورد سمت راست
۲۳سپند PKتنه سیلندر محل اتصال پوسته گیربکس به سیلندر سمت چپسینی پشت داشبورد سمت راست زیر ناودانیسینی پشت داشبورد
۲۴سینادبصورت پلاک منصوب بر قسمت جلوته سیلندرروی سرکمک جلو سمت چپسینی پشت داشبورد (درسطح داخل محفظه موتورجنب منبع آب برف پاک کن
۲۵استیشن کاروان سایپا GLX ۷۰۱ وآمبولانس سالار ۷۷سمت چپ ته سیلندرسمت چپ تیغه شاسی زیردرب دومسینی پشت گلگیرجلو سمت چپ(پشت منبع انبساط رادیاتور)
۲۶سیتروئن زانتیاپیشانی سیلندر جنب فیلترسینی پشت داشبورد سمت چپسینی پشت داشبورد سمت راست
۲۷کار غزال ۳۲۲۱۳تنه سیلندرسمت چپ بالای دسته موتورپشت چرخ جلو سمت راست(پائین شیشه جلو)ستون درب جلوسمت راست
۲۸کیا کلاروستنه سیلندر سمت چپ قسمت پائینسینی پشت داشبوردستون درب جلو سمت راست
۲۹فولکس تورک مدل ۲۰۰۴-۶ سیلندروفولکس پاسات مدل ۲۰۰۴- ۴ سیلندرتنه سیلندر سمت چپزیر شیشه جلو سمت چپستون درب جلو سمت چپ
۳۰کیا شوماپشت سیلندر سمت چپسینی پشت داشبوردستون درب جلوسمت راست
۳۱گالانت مدل ۱۹۹۳جلو سیلندر مجاور گژروغنپشت چرخ جلو سمت راستسینی پشت داشبورد سمت راست
۳۲موسو E32M2–E32M3تنه سیلندر سمت راست پشت دینامپشت چرخ جلو سمت راستسینی پشت داشبورد بالای بوسترترمز
۳۳میتسوبیشی پاجرو GLS  مدل ۲۰۰۴ -۶ سیلندرتنه سیلندر قسمت عقب سمت راستسینی پشت داشبوردسینی پشت داشبورد
۳۴میتسوبیشی پاجرو GLS مدل ۲۰۰۵- ۶ سیلندرتنه سیلندر قسمت عقب سمت راست بطورعمودیزیر شیشه جلو سمت چپسینی پشت داشبورد سمت چپ
۳۵میتسوبیشی لانسرجلو سیلندر زیر شمع ۱سینی پشت داشبورد سمت راستسینی پشت داشبورد (وسط)
۳۶میتسوبیشی اوتلاند مدل ۲۰۰۴پیشانی موتور جلو سمت راستسینی پشت داشبوردسینی پشت داشبورد
۳۷مزدا ۳۲۳GLXسمت راست سیلندرزیر اگزوز بالای تیغهای از بدنه سیلندرسینی پشت داشبورد سمت راستسینی پشت داشبورد سمت راست
۳۸مزدا ۳۲۳ Fانتهای سیلندر سمت راست زیر فیلترروغنسینی پشت داشبورد (وسط)سینی پشت داشبورد سمت راست
۳۹مزدا ۳۲۳ FLدنده اتوماتیکتنه سیلندر سمت چپ زیر شمع ۱سینی پشت داشبورد سمت راستسینی پشت داشبورد سمت راست
۴۰آمبولانس مزدا ۲۰۰۰ Bتنه سیلندر سمت چپ جنب دلکوپشت چرخ جلو سمت چپسینی پشت داشبورد
۴۱نیسان رونیزتنه سیلندر محل اتصال به گیربکسحک شده تیغه شاسی سمت راست قسمت وسطسینی پشت گلگیرجلو سمت راست
۴۲نیسان ماکسیماروی تنه سیلندر سمت چپ قسمت عقب محل اتصال به گیربکسسینی پشت داشبورد (وسط)سینی پشت داشبورد سمت چپ
۴۳نیسان سرانزاتنه سیلندر قسمت عقبحک شده تیغه شاسی سمت راست حدفاصل درب عقب وجلوسینی پشت گلگیرجلو سمت راست
۴۴نیسان سافاریKA 160تنه سیلندرعقب سمت چپ محل اتصال به گیربکس وموتورحک شده پشت چرخ جلوسمت چپسینی پشت داشبورد سمت راست
۴۵نیسان سانیجلو سیلندرسینی پشت داشبوردسینی پشت داشبورد سمت راست
۴۶نیسان بلویردجلو سیلندر سمت چپسینی پشت داشبوردستون درب جلو سمت چپ
۴۷نیسان پاترولتنه سیلندر سمت راست قسمت پائینروی شاسی زیرباتری قسمت عقبسینی پشت داشبورد
۴۸هیوندای ورناجلو سیلندر زیر شمع ۱سینی پشت داشبورد سمت راستسینی پشت داشبورد سمت چپ
۴۹هیوندای سوناتاFE  مدل ۲۰۰۳تنه سیلندر سمت چپ قسمت جلوسینی پشت داشبوردسینی پشت داشبورد سمت چپ
۵۰هیوندای اکسنت مدل ۲۰۰۴تنه سیلندر سمت چپسینی پشت داشبورد سمت راستسینی پشت داشبورد سمت چپ
۵۱هیوندای اکسنت مدل ۱۹۹۷جلوی سیلندر سمت راست بالای پولکی(کاسه چراغ جلورا برداشته سپس رویت شود)سینی پشت داشبوردسینی پشت داشبورددر هیوندای اکسنت ۲۰۰۰ پلاک مشخصات روی ستون درب راننده
۵۲هیوندای اکسلجلوسیلندر سمت چپ زیر شمع ۱سینی پشت داشبورد سمت راستسینی پشت داشبورد (وسط)
۵۳هیوندای کوپهسمت چپ سیلندرسینی پشت داشبوردسینی پشت داشبورد (وسط)
۵۴هیوندای استیشن تراجتقسمت جلو سیلندر زیرقاب شمع هاسمت راستسینی پشت گلگیر جلوسمت راستسینی پشت گلگیر جلو سمت چپ
۵۵هوندا آکوردجلو سیلندر سمت راستسینی پشت داشبوردستون درب جلو سمت راست
۵۶بنز ۲۲۰ Eانتهای سیلندرمابین موتوروگیربکس بصورت اریبسینی پشت داشبوردسینی پشت داشبورد (وسط)
۵۷بنز ۲۴۰C  مدل ۲۰۰۲      ۶ سیلندرسمت راست سیلندر قسمت عقبزیرصندلی جلوسمت راستستون درب جلوسمت چپدرمدل ۲۰۰۵ برچسب مشخصات درستون درب جلو سمت راست
۵۸بنز ۲۳۰ C مدل ۲۰۰۲      ۴ سیلندرقسمت عقب موتوربین موتوروگیربکسزیرصندلی جلوسمت راستستون درب جلو سمت راست
۵۹بنز ۲۴۰ E مدل ۲۰۰۵       ۴ سیلندرقسمت عقب موتورسمت راست محل اتصال موتوروگیربکسزیرصندلی جلوسمت راستستون درب جلوسمت چپ
۶۰بنز ۳۵۰ S مدل ۲۰۰۵      ۶ سیلندرسمت راست سیلندر قسمت عقبجلوصندلی عقب سمت راست(داخل جعبه فیوز)ستون درب جلوسمت چپ
۶۱بنز MLS مدل ۲۰۰۴سمت راست سیلندر قسمت عقبزیر شیشه جلوسمت چپستون درب جلوسمت چپ
۶۲بنز ۵۰۰ S مدل ۲۰۰۳      ۸ سیلندرقسمت عقب سمت راست سیلندر حدفاصل موتوروگیربکسجلوصندلی عقب سمت راست(داخل جعبه فیوز)ستون درب جلوسمت چپ
۶۳بنز E ۲۰۰ مدل ۲۰۰۱      ۴ سیلندرقسمت عقب سمت راست سیلندر حدفاصل موتوروگیربکسزیرصندلی جلوسمت راستستون درب جلو سمت راست
۶۴بنز E ۲۳۰تنه سیلندرسمت چپ بالای دسته موتورسینی پشت داشبورد سمت راستسینی جلوبالای رادیاتور(پرچ شده)
۶۵بنز MB ۱۴۰بلوک سیلندر محل اتصال به گیربکسپشت چرخ جلوسمت راست(قسمت جلو)ستون درب جلو سمت راست
۶۶هیوندای النتراجلوی موتورپشت گژروغن قسمت پائین حک شدهداخل موتور سینه اتاق حک شدهسینی پشت داشبورد
۶۷مزدا ۳روی پوسته موتورزیر سینی پشت داشبورد سمت راستستون درب جلو سمت راست
۶۸تندر L 90روی پوسته موتورزیر سینی پشت داشبورد سمت راستزیر صندلی عقب سمت راست
۶۹ریوروی تنه موتور قسمت پائینزیر سینی پشت داشبورد سمت راستزیرشیشه سینی جلو سمت راست
۷۰نیسان مورانوروی پوسته موتوردر سیستم تعلیق چرخ جلو سیستم تعلیق جناقی مستقلروی ستون بین درب عقب وجلو سمت چپ بصورت هولوگرام
۷۱سوزوکی گراندویتاراجلوی موتور زیر استارتر موتورپشت گیربکس روی سینی جلو و روی اکسل عقبزیرشیشه سینی جلو سمت راست
۷۲هیوندای توسان هیوندای سانتافه هیوندای آزرامندرج در پائین موتورمحل اتصال سرشاسی جلووسینی جلوداخل حفره روی ستون بین درب عقب وجلو سمت چپ و داخل شیشه جلو سمت چپزیرشیشه سینی جلوپشت فرمان سمت چپ