محل شماره شاسی خودرو ها

شاسی خودرو کجاست؟

مناسب برای تمامی افراد به ویژه بیمه گر های عزیز. از ما حمایت کنید. صفحه را به اشتراک بگذارید و دونیت کنید.

برای تکمیل شدن لیست، لطفا تجربه خود را برای ما ارسال کنید تا اصلاح کنیم.

راهنمای محل شماره های موتور و شاسی انواع سواری

پرکاربردها

ردیفنوع وسیستممحل حک شماره موتورمحل حک شماره شاسیمحل نصب پلاکت مشخصاتتوضیحات
۱۱پژو ۶۰۵پائین سیلندر سمت راستلبه سینی پشت داشبوردستون درب جلو سمت راست
۱۲پژو ۲۰۶جلو سیلندرزیر صندلی عقب سمت راستسینی گلگیر جلو سمت راست
۱۳پژو ۴۰۵ – پژو پارس – پژو GLI ۴۰۵ جلو سیلندربالای رکاب درب عقب سمت راستسینی پشت داشبورد سمت چپ
۱۴پژو RD ۱۶۰۰جلو سیلندر سمت راستزیر صندلی عقب سمت راستسینی پشت داشبورد (وسط)
۱۵پیکانبالای تنه سیلندر سمت راست(جلوی موتور)زیر صندلی عقب سمت راستسینی پشت گلگیر جلو سمت راست
۱۶پرایدپشت سیلندر سمت چپ زیر پمپ بنزینسینی پشت داشبورد سمت راستسینی پشت داشبورد سمت راست
۲۱رنو مگانقسمت جلو سیلندرحک شده در صندوق عقبستون درب جلو سمت راست
۲۲سمندجلو سیلندربالای رکاب درب عقب سمت راستسینی پشت داشبورد سمت راست
۴۲نیسان ماکسیماروی تنه سیلندر سمت چپ قسمت عقب محل اتصال به گیربکسسینی پشت داشبورد (وسط)سینی پشت داشبورد سمت چپ

بیشتر خودرو ها

ردیفنوع وسیستممحل حک شماره موتورمحل حک شماره شاسیمحل نصب پلاکت مشخصاتتوضیحات
۱اپل وکترا اپل آسترا سدانجلوسیلندرسمت چپ زیر شمع ۱ بصورت اریبداخل اتاق مجاور صندلی سمت راست جنب پایه رکابسینی جلوپشت داشبورد سمت راست
۲اپل امگا اپل کالبرا اپل آسترا GLSجلوسیلندرسمت راست زیر شمع ۴ بصورت اریبداخل اتاق مجاور صندلی سمت راست جنب پایه رکابسینی پشت داشبورد سمت راست
۳BMW ۷۳۰  مدل ۲۰۰۴
BMW 320  مدل ۲۰۰۵
سمت چپ سیلندر پشت دینامروی سینی پشت گلگیرجلو سمت راستروی سینی پشت گلگیر جلو سمت راست
۴BMW  x3  مدل ۲۰۰۵  – ۶ سیلندرسمت چپ سیلندر پشت دینامسینی پشت داشبورد سمت راستپشت گلگیر جلو سمت راست(محفظه موتور)
۵BMW z3  مدل ۱۹۹۷ – ۶ سیلندرسمت چپ سیلندرسینی پشت داشبورد (وسط)سینی پشت گلگیرجلو
۶BMW ۷۲۸  –  ۶ سیلندرسمت چپ سیلندرسینی پشت گلگیرجلو سمت راستسینی پشت گلگیرجلو سمت راست
۷بی ام و I۳۱۸ مدل ۲۰۰۵  ۴ سیلندرجلو موتور سمت راستزیر شیشه جلو سمت چپسینی پشت گلگیرجلو سمت چپ
۸BMW z4  مدل ۲۰۰۳ – ۶ سیلندرسمت چپ سیلندر(قسمت پائین)سینی پشت گلگیرجلو سمت راستزیر شیشه جلو سمت چپ
۹بنز C180بین موتور و گیربکس بصورت اریبزیر صندلی جلو سمت راستستون درب جلو سمت راست
۱۰پژو ۳۰۷ دودربتنه سیلندر سمت راستسینی پشت گلگیر جلو سمت راستسینی پشت گلگیر جلو سمت راست
۱۱پژو ۶۰۵پائین سیلندر سمت راستلبه سینی پشت داشبوردستون درب جلو سمت راست
۱۲پژو ۲۰۶جلو سیلندرزیر صندلی عقب سمت راستسینی گلگیر جلو سمت راست
۱۳پژو ۴۰۵ – پژو پارس – پژو GLI ۴۰۵ جلو سیلندربالای رکاب درب عقب سمت راستسینی پشت داشبورد سمت چپ
۱۴پژو RD ۱۶۰۰جلو سیلندر سمت راستزیر صندلی عقب سمت راستسینی پشت داشبورد (وسط)
۱۵پیکانبالای تنه سیلندر سمت راست(جلوی موتور)زیر صندلی عقب سمت راستسینی پشت گلگیر جلو سمت راست
۱۶پرایدپشت سیلندر سمت چپ زیر پمپ بنزینسینی پشت داشبورد سمت راستسینی پشت داشبورد سمت راست
۱۷پاژن  GLV 3000سمت راست سیلندرمحل اتصال به گیربکسپشت چرخ جلوسمت راستسینی پشت داشبورددرسایرتیپ ها     موتور: سمت راست سیلندر: محل اتصال گلوئی اگزوز
۱۸پروتون ویرا  پروتون سدانتنه سیلندرسمت راست زیرپمپ هیدرولیک فرمانسینی پشت داشبورد سمت راستسینی پشت داشبورد (وسط)
۱۹تویوتا کمریجلوسیلندر سمت چپ(قسمت بالا)سینی پشت داشبوردستون درب راننده
۲۰تویوتالندکروز استیشنتنه سیلندرسمت چپ قسمت عقب موتورپشت چرخ جلوسمت راست حک شدهسینی پشت داشبورد
۲۱تویوتاپرادو استیشن مدل۲۰۰۴ -۶سیلندرتنه سیلندر سمت چپ قسمت پائینپشت چرخ جلو سمت رانندهستون درب راننده
۲۲تویوتا کرولا GLI  مدل ۲۰۰۵تنه سیلندر سمت چپ قسمت عقبسینی پشت داشبورد
(وسط)
زیر شیشه جلو سمت چپ
۲۳تویوتا لکزسRX300  مدل ۲۰۰۱- ۶سیلندرجلوسیلندر(قسمت وسط ۷ رقم است)زیر شیشه جلو سمت چپسینی گلگیر جلو سمت چپ
۲۴تویوتا کریسیداGLI  مدل ۱۹۹۷تنه سیلندر سمت چپسینی پشت داشبوردسینی پشت داشبوردشماره شاسی درمدلهای بالاستون درب جلوسمت چپ
۲۵تویوتا اکوقسمت جلوسیلندربین شمع۲و۱ ازبالا قابل رویتسینی پشت داشبورد وسط(زیرقاب است)بصورت برچسب روی ستون درب راننده
۲۶تویوتالندکروزکیانGX100-GXR100-آمبولانس۷۵EI۳تنه سیلندر سمت چپپشت چرخ جلو سمت راستسینی پشت داشبورد سمت چپ(بالای بوسترترمز)
۲۷دوو ETIجلو سیلندرسمت چپ زیرشمع ۱داخل اتاق مجاورصندلی جلوسمت راست جنب پایه رکابسینی جلو سمت راست جنب رادیاتور
۲۸دوو ماتیزروی سطح افقی پشت کمپرسور کولرناودانی سینی پشت داشبوردروی سینی بالای رادیاتورقسمت راست
۲۹رنو ۵حک شده روی پایه دلکوسینی پشت گلگیرجلو سمت راستسینی پشت گلگیرجلو سمت راست
۳۰رنو ۲۱جلوسیلندر سمت چپسینی پشت داشبورد حک شدهسینی پشت داشبورد
۲۱رنو مگانقسمت جلو سیلندرحک شده در صندوق عقبستون درب جلو سمت راست
۲۲سمندجلو سیلندربالای رکاب درب عقب سمت راستسینی پشت داشبورد سمت راست
۲۳سپند PKتنه سیلندر محل اتصال پوسته گیربکس به سیلندر سمت چپسینی پشت داشبورد سمت راست زیر ناودانیسینی پشت داشبورد
۲۴سینادبصورت پلاک منصوب بر قسمت جلوته سیلندرروی سرکمک جلو سمت چپسینی پشت داشبورد (درسطح داخل محفظه موتورجنب منبع آب برف پاک کن
۲۵استیشن کاروان سایپا GLX ۷۰۱ وآمبولانس سالار ۷۷سمت چپ ته سیلندرسمت چپ تیغه شاسی زیردرب دومسینی پشت گلگیرجلو سمت چپ(پشت منبع انبساط رادیاتور)
۲۶سیتروئن زانتیاپیشانی سیلندر جنب فیلترسینی پشت داشبورد سمت چپسینی پشت داشبورد سمت راست
۲۷کار غزال ۳۲۲۱۳تنه سیلندرسمت چپ بالای دسته موتورپشت چرخ جلو سمت راست(پائین شیشه جلو)ستون درب جلوسمت راست
۲۸کیا کلاروستنه سیلندر سمت چپ قسمت پائینسینی پشت داشبوردستون درب جلو سمت راست
۲۹فولکس تورک مدل ۲۰۰۴-۶ سیلندروفولکس پاسات مدل ۲۰۰۴- ۴ سیلندرتنه سیلندر سمت چپزیر شیشه جلو سمت چپستون درب جلو سمت چپ
۳۰کیا شوماپشت سیلندر سمت چپسینی پشت داشبوردستون درب جلوسمت راست
۳۱گالانت مدل ۱۹۹۳جلو سیلندر مجاور گژروغنپشت چرخ جلو سمت راستسینی پشت داشبورد سمت راست
۳۲موسو E32M2–E32M3تنه سیلندر سمت راست پشت دینامپشت چرخ جلو سمت راستسینی پشت داشبورد بالای بوسترترمز
۳۳میتسوبیشی پاجرو GLS  مدل ۲۰۰۴ -۶ سیلندرتنه سیلندر قسمت عقب سمت راستسینی پشت داشبوردسینی پشت داشبورد
۳۴میتسوبیشی پاجرو GLS مدل ۲۰۰۵- ۶ سیلندرتنه سیلندر قسمت عقب سمت راست بطورعمودیزیر شیشه جلو سمت چپسینی پشت داشبورد سمت چپ
۳۵میتسوبیشی لانسرجلو سیلندر زیر شمع ۱سینی پشت داشبورد سمت راستسینی پشت داشبورد (وسط)
۳۶میتسوبیشی اوتلاند مدل ۲۰۰۴پیشانی موتور جلو سمت راستسینی پشت داشبوردسینی پشت داشبورد
۳۷مزدا ۳۲۳GLXسمت راست سیلندرزیر اگزوز بالای تیغهای از بدنه سیلندرسینی پشت داشبورد سمت راستسینی پشت داشبورد سمت راست
۳۸مزدا ۳۲۳ Fانتهای سیلندر سمت راست زیر فیلترروغنسینی پشت داشبورد (وسط)سینی پشت داشبورد سمت راست
۳۹مزدا ۳۲۳ FLدنده اتوماتیکتنه سیلندر سمت چپ زیر شمع ۱سینی پشت داشبورد سمت راستسینی پشت داشبورد سمت راست
۴۰آمبولانس مزدا ۲۰۰۰ Bتنه سیلندر سمت چپ جنب دلکوپشت چرخ جلو سمت چپسینی پشت داشبورد
۴۱نیسان رونیزتنه سیلندر محل اتصال به گیربکسحک شده تیغه شاسی سمت راست قسمت وسطسینی پشت گلگیرجلو سمت راست
۴۲نیسان ماکسیماروی تنه سیلندر سمت چپ قسمت عقب محل اتصال به گیربکسسینی پشت داشبورد (وسط)سینی پشت داشبورد سمت چپ
۴۳نیسان سرانزاتنه سیلندر قسمت عقبحک شده تیغه شاسی سمت راست حدفاصل درب عقب وجلوسینی پشت گلگیرجلو سمت راست
۴۴نیسان سافاریKA 160تنه سیلندرعقب سمت چپ محل اتصال به گیربکس وموتورحک شده پشت چرخ جلوسمت چپسینی پشت داشبورد سمت راست
۴۵نیسان سانیجلو سیلندرسینی پشت داشبوردسینی پشت داشبورد سمت راست
۴۶نیسان بلویردجلو سیلندر سمت چپسینی پشت داشبوردستون درب جلو سمت چپ
۴۷نیسان پاترولتنه سیلندر سمت راست قسمت پائینروی شاسی زیرباتری قسمت عقبسینی پشت داشبورد
۴۸هیوندای ورناجلو سیلندر زیر شمع ۱سینی پشت داشبورد سمت راستسینی پشت داشبورد سمت چپ
۴۹هیوندای سوناتاFE  مدل ۲۰۰۳تنه سیلندر سمت چپ قسمت جلوسینی پشت داشبوردسینی پشت داشبورد سمت چپ
۵۰هیوندای اکسنت مدل ۲۰۰۴تنه سیلندر سمت چپسینی پشت داشبورد سمت راستسینی پشت داشبورد سمت چپ
۵۱هیوندای اکسنت مدل ۱۹۹۷جلوی سیلندر سمت راست بالای پولکی(کاسه چراغ جلورا برداشته سپس رویت شود)سینی پشت داشبوردسینی پشت داشبورددر هیوندای اکسنت ۲۰۰۰ پلاک مشخصات روی ستون درب راننده
۵۲هیوندای اکسلجلوسیلندر سمت چپ زیر شمع ۱سینی پشت داشبورد سمت راستسینی پشت داشبورد (وسط)
۵۳هیوندای کوپهسمت چپ سیلندرسینی پشت داشبوردسینی پشت داشبورد (وسط)
۵۴هیوندای استیشن تراجتقسمت جلو سیلندر زیرقاب شمع هاسمت راستسینی پشت گلگیر جلوسمت راستسینی پشت گلگیر جلو سمت چپ
۵۵هوندا آکوردجلو سیلندر سمت راستسینی پشت داشبوردستون درب جلو سمت راست
۵۶بنز ۲۲۰ Eانتهای سیلندرمابین موتوروگیربکس بصورت اریبسینی پشت داشبوردسینی پشت داشبورد (وسط)
۵۷بنز ۲۴۰C  مدل ۲۰۰۲      ۶ سیلندرسمت راست سیلندر قسمت عقبزیرصندلی جلوسمت راستستون درب جلوسمت چپدرمدل ۲۰۰۵ برچسب مشخصات درستون درب جلو سمت راست
۵۸بنز ۲۳۰ C مدل ۲۰۰۲      ۴ سیلندرقسمت عقب موتوربین موتوروگیربکسزیرصندلی جلوسمت راستستون درب جلو سمت راست
۵۹بنز ۲۴۰ E مدل ۲۰۰۵       ۴ سیلندرقسمت عقب موتورسمت راست محل اتصال موتوروگیربکسزیرصندلی جلوسمت راستستون درب جلوسمت چپ
۶۰بنز ۳۵۰ S مدل ۲۰۰۵      ۶ سیلندرسمت راست سیلندر قسمت عقبجلوصندلی عقب سمت راست(داخل جعبه فیوز)ستون درب جلوسمت چپ
۶۱بنز MLS مدل ۲۰۰۴سمت راست سیلندر قسمت عقبزیر شیشه جلوسمت چپستون درب جلوسمت چپ
۶۲بنز ۵۰۰ S مدل ۲۰۰۳      ۸ سیلندرقسمت عقب سمت راست سیلندر حدفاصل موتوروگیربکسجلوصندلی عقب سمت راست(داخل جعبه فیوز)ستون درب جلوسمت چپ
۶۳بنز E ۲۰۰ مدل ۲۰۰۱      ۴ سیلندرقسمت عقب سمت راست سیلندر حدفاصل موتوروگیربکسزیرصندلی جلوسمت راستستون درب جلو سمت راست
۶۴بنز E ۲۳۰تنه سیلندرسمت چپ بالای دسته موتورسینی پشت داشبورد سمت راستسینی جلوبالای رادیاتور(پرچ شده)
۶۵بنز MB ۱۴۰بلوک سیلندر محل اتصال به گیربکسپشت چرخ جلوسمت راست(قسمت جلو)ستون درب جلو سمت راست
۶۶هیوندای النتراجلوی موتورپشت گژروغن قسمت پائین حک شدهداخل موتور سینه اتاق حک شدهسینی پشت داشبورد
۶۷مزدا ۳روی پوسته موتورزیر سینی پشت داشبورد سمت راستستون درب جلو سمت راست
۶۸تندر L 90روی پوسته موتورزیر سینی پشت داشبورد سمت راستزیر صندلی عقب سمت راست
۶۹ریوروی تنه موتور قسمت پائینزیر سینی پشت داشبورد سمت راستزیرشیشه سینی جلو سمت راست
۷۰نیسان مورانوروی پوسته موتوردر سیستم تعلیق چرخ جلو سیستم تعلیق جناقی مستقلروی ستون بین درب عقب وجلو سمت چپ بصورت هولوگرام
۷۱سوزوکی گراندویتاراجلوی موتور زیر استارتر موتورپشت گیربکس روی سینی جلو و روی اکسل عقبزیرشیشه سینی جلو سمت راست
۷۲هیوندای توسان هیوندای سانتافه هیوندای آزرامندرج در پائین موتورمحل اتصال سرشاسی جلووسینی جلوداخل حفره روی ستون بین درب عقب وجلو سمت چپ و داخل شیشه جلو سمت چپزیرشیشه سینی جلوپشت فرمان سمت چپ