بیمه مسئولیت

بیمه های مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تاثیر گذار می باشد .

آسانسور

اگه به فکر ایمنی آسانسور محل زندگی و کارتون هستید، بیمه مسئولیت مدنی آسانسور سامان، برای شما گزینه خوبیه.
📱 می تونید بیمه آسانسور سامان رو به صورت آنلاین و در قالب ۶ طرح خریداری کنید.

1246

Pictures