لیست (به روز نیست. اگر لیست به روز دارید، برایمان ایمیل کنید تا در سایت قرار دهیم.)

نوع مرکز درمانینام مرکز درمانیشهرتلفنآدرسمعرفی نامه آنلاین
بیمارستانشهریارتبریز041-36581490-98تبریز، بلوار استاد شهریاردارد
بیمارستاننورنجاتتبریز041-33352116تبریز، خیابان حافظندارد
بیمارستانشمستبریز041-36583811تبریز، خیابان 7 تیردارد
بیمارستانبهبودتبریز041-35538701تبریز، خیابان ارتش جنوبی نرسیده به باغشمالدارد
بیمارستانشفا تبریزتبریز041-32807168-9تبریز، میدان قونقا، اول خیابان نیروی هوائی)منجم(دارد
بیمارستانولیعصرتبریز)بین المللی(تبریز041-33328833تبریز، اول زعفرانیه، میدان افلاک نماندارد
بیمارستانآبانتبریز041-36581276تبریز، بلوار استاد شهریارندارد
بیمارستانشهید محلاتیتبریز041-34438023تبریز، خیابان22 بهمن نرسیده به میدان جهاددارد
مرکز جراحی محدودمهر)تبریز(تبریز041-35532791-5تبریز، خیابان طالقانی نرسیده به 17 شهریوردارد
مرکز جراحی محدودحکیمان نورتبریز041-34785051تبریز، خیابان شریعتی جنوبیدارد
آزمایشگاهمدیکاتبریز041-35555444تبریز، 17شهریور جدید، جنب کلینیک فرهنگیان، پلاک40دارد
آزمایشگاهثمینتبریز4133357973تبریز، چهار راه آبرسان، ساختمان 110 زرین، طبقه فوقانی قنادی تشریفات، طبقه 5، واحد19دارد
آزمایشگاهحیاتتبریز041-35546070تبریز، 17 شهریور جدید، روبه روی بستنی وحید فتاح زاده، پلاک9267، طبقه1دارد
آزمایشگاهافراتبریز041-33845150تبریز، شهرک پرواز، فلکه اصلی پرواز، خیابان شهید قره  ی، پلاک 32،  طبقه دومندارد
تصویربرداریرادیولوژی وسونوگرافی رهاتبریز041-35542254تبریز، چهار راه باغشمال، اول 17 شهریور، ساختمان آپادانادارد
تصویربرداریرادیولوژی و سونوگرافی امینتبریز-47736333-140 35563608تبریز، خیابان امام، چهارراه بهشتی)منصور سابق(، بالاتر از بانک ملی، ساختمان پارامادارد
دندانپزشکیدکتر پیمان عباس نژاداسکو041-33451628اسکو، شهر جدید سهند، فاز2، بالاتر از میدان جانبازان، ساختمان پارمیس، طبقه1، واحد2دارد
دندانپزشکیدکترصمد رضائیاهر041-44234022اهر، خیابان طالقانی، روبروی داروخانه سلطانیندارد
دندانپزشکیکلینیک دندانپزشکی لبخند آفرینانتبریز-68962333-140 33326958تبریز، ولیعصر، تقاطع شریعتی و پروین اعتصامیدارد
دندانپزشکیکلینیک دندانپزشکی آدینهتبریز041-33290754تبریز، ولیعصر، مابین فلکه بازار و شریعتی پلاک33ندارد
دندانپزشکیلبخند مهرتبریز041-34466903تبریز، چهار راه لاله، شهرک نور، فلکه فجرندارد
دندانپزشکیدرمانگاه شبانه روزی مهتابتبریز4133339855تبریز، ولی عصر، انتهای خیابان تختی شرقی، اول خیابان استاندارد، پلاک 31دارد
دندانپزشکیکلینیک دندانپزشکی ولیعصرتبریز041-33323823تبریز، فلکه بزرگ ولیعصر، رو به روی بانک گردشگریدارد
دندانپزشکیدکتر نسیم حسین زاده دلیرتبریز041-33297123تبریز، سربالایی ولیعصر، نرسیده به چهارراه شریعتی، برج افرا، طبقه هفتندارد
دندانپزشکیدکتر سعید ناموریتبریز041-33336631تبریز، ولیعصر، تقاطع پروین اعتصامی و شهریار، رو به روی قنادی پاک، ساختمان پزشکان، طبقه9ندارد
دندانپزشکیدکتر ساسان انتظار طیبیتبریز041-33273158تبریز، ولیعصر، خیابان مخابرات، بالاتر ازمسجد امام صادق، ساختمان پزشکان، طبقه 3دارد
فیزیوتراپیمهر تابندهتبریز041-33314385تبریز، چهار راه آبرسان، بطرف دانشگاه، ساختمان ایوان تبریز، طبقه اولدارد
فیزیوتراپیبهبودتبریز041-33324581تبریز، ولی عصر، انتهای خیابان تختی شرقی، اول خیابان استاندارد، پلاک31ندارد
فیزیوتراپیکیانتبریز041-33354269تبریز، چهرراه بهشتی)منصورسابق(، رو به روی برج ابریشم، ساختمان باراما، طبقه اول، واحد5دارد
فیزیوتراپیمهرتبریز041-35410679تبریز، چهارراه حافظ، بعد از بانک تجارت، پلاک26ندارد
فیزیوتراپیمرکز جامع توانبخشی توان افزاتبریز041-35579204تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، تقاطع پاستور، جنب بانک کوثر، ساختمان آریاندارد
مطبدکتر داریوش ممی خانیاهر041-44235200اهر، میدان یادبود، طبقه فوقانی داروخانه دکتر حکیمیندارد