یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین انواع‌ پوشش‌های بیمه‌‌ای، بیمه‌ تکمیلی درمان است‌. با توجه‌ به‌ اینکه‌ انسان همواره‌ در معرض‌ خطر انواع‌ مختلف‌ بیماری‌ها بوده‌ و هست‌، به ناچار برای معالجه‌ بیماری و بهبودی، متقبل‌ هزینه‌‌های سنگین‌ پزشکی، دارو، عمل‌ها‌ی جراحی و مخارج‌ بیمارستان‌ می‌شود. به‌ منظور کمک‌ در پرداخت چنین‌ هزینه‌هایی، بیمه‌های درمانی طراحی و به متقاضیان ارائه می‌گردند.

جدول حق بیمه اصلی سالانه (ریال)
طرح                     سن بیمه شده   15-050-1660-5170-61سال تمام
طرح نسیم سامان2,496,0002,496,0002,496,0002,496,000
طرح مهر سامان4,459,5208,919,04010,702,84813,378,560
طرح سروش سامان7,022,08014,044,16016,852,99221,066,240
طرح شمیم سامان9,850,88019,701,76023,642,11229,552,640
طرح وصال سامان12,430,08024,860,16029,832,19237,290,240
طرح عقیق سامان14,426,88028,853,76034,624,51243,280,640
طرح اقتصادی4,160,0008,320,0009,984,00012,480,000
طرح منتخب6,572,80013,145,60015,774,72019,718,400
طرح ویژه9,152,00018,304,00021,964,80027,456,000
طرح جامع11,398,40022,796,80027,356,16034,195,200
طرح ممتاز سامان13,145,60026,291,20031,549,44039,436,800
طرح اقتصادی محدود3,827,2007,654,4009,185,28011,481,600
طرح منتخب محدود5,740,80011,481,60013,777,92017,222,400
طرح ویژه محدود7,155,20014,310,40017,172,48021,465,600
طرح جامع محدود8,403,20016,806,40020,167,68025,209,600

پوشش ها

جدول حق بیمه اصلی سالانه (ریال)
                  تعهدات       طرح نسیم سامانطرح مهر سامانطرح سروش سامانطرح شمیم سامانطرح وصال سامانطرح عقیق سامان 
بیمارستانی150.000.00030,000,00050,000,00080,000,000150,000,000375.000.000
اعمال جراحی مهم با احتساب بند1300.000.00060,000,000100,000,000160,000,000300,000,000750.000.000
پاراکلینیکی گروه اول 3,000,0005,000,0008,000,00015,000,00020.000.000
پاراکلینیکی گروه  دوم1,500,0002,500,0004,000,0007,500,00010.000.000
جراحی های مجاز سرپایی1,500,0002,500,0005,000,00010,000,00020.000.000
خدمات آزمایشگاهی1,000,0002,000,0005,000,0007,500,00010.000.000
جبران هزینه های آمبولانس شهری و بین شهری1.500.0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0005.000.000
زایمان15,000,00020,000,00030,000,00050,000,00050.000.000
ویزیت و دارو1,000,0002,000,0005,000,0008,000,00010.000.000
دندانپزشکی1,000,0002,000,0005,000,00010,000,00010.000.000
نازایی15.000.00020.000.00030.000.00050.000.00050.000.000
رفع عیوب انکساری دو چشم6.000.00010.000.00016.000.00020.000.00030.000.000
سمعک1.500.0002.500.0004.000.0006.000.00010.000.000

                  تعهدات       طرح اقتصادیطرح منتخبطرح ویژهطرح جامعطرح ممتاز سامانطرح اقتصادی محدودطرح منتخب محدودطرح ویژه محدودطرح جامع محدود
بیمارستانی30.000.00050.000.00080.000.000150.00.000375.000.00030.000.00050.000.00080.000.000150.00.000
اعمال جراحی مهم با احتساب بند160.000.000100.000.000160.000.000300.000.000750.000.00060.000.000100.000.000160.000.000300.000.000
پاراکلینیکی گروه اول 3.000.0005.000.0008.000.00015.000.00020.000.0003.000.0005.000.0008.000.00015.000.000
پاراکلینیکی گروه  دوم1.500.0002.500.0004.000.0007.500.00010.000.0001.500.0002.500.0004.000.0007.500.000
جراحی های مجاز سرپایی1.500.0002.500.0005.000.00010.000.00020.000.0001.500.0002.500.0005.000.00010.000.000
خدمات آزمایشگاهی1.000.0002.000.0005.000.0007.500.00010.000.0001.000.0002.000.0005.000.0007.500.000
جبران هزینه های آمبولانس شهری و بین شهری2.000.0003.000.0004.000.0005.000.0005.000.0002.000.0003.000.0004.000.0005.000.000
زایمان15.000.00020.000.00030.000.00050.000.00050.000.00015.000.00020.000.00030.000.00050.000.000
ویزیت و دارو1.000.0002.000.0005.000.0008.000.00010.000.0001.000.0002.000.0005.000.0008.000.000
دندانپزشکی1.000.0002.000.0005.000.00010.000.00010.000.000
نازایی
رفع عیوب انکساری دو چشم
سمعک
  • فرانشیز :

فرانشیز تمامی بندهای مندرج در طرح ها برابر با 10 درصد می باشد.

  • شرایط و میزان تخفیفات قابل ارائه :
  • بیمه گذار در صورت داشتن هر یک از شرایط زیر مشمول اخذ 10% تخفیف بر روی مبلغ حق بیمه می گردد :
  • بیمه گذار دارای بیمه نامه عمر سامان بوده باشد.
  • در صورتیکه بیمه گذار، حق بیمه را بصورت نقدی (یکجا) پرداخت نماید.

تذکر : لازم به ذکر است، میزان تخفیف قابل ارائه در صورت داشتن  موارد فوق الذکر حداکثر 10% خواهد بود.

  • در صورتی که تعداد بیمه شدگان بیمه نامه 3 نفر و بیشتر باشد، صدور بیمه نامه مشمول 15% تخفیف ( مازاد بر تخفیف قبل) خواهد شد.
  • اضافه نرخ :

در شرایط زیر به حق بیمه ها ، اضافه نرخ تعلق می گیرد :

  • اضافه نرخ بابت نداشتن بیمه گر پایه :

در صورتیکه بیمه گذار فاقد بیمه گر پایه باشد، 18% بعنوان اضافه نرخ به حق بیمه (مندرج در جدول حق بیمه اصلی سالانه (جدول شماره1)) اضافه خواهد شد.

تذکر مهم : اضافه نرخ سنی به طرح نسیم سامان تعلق نمی گیرد.